Locatie: Home

Freinetonderwijs: iedere dag een avontuur

Welkom op de website van de Freinetschool Delft.

Ervaringen en de belevingswereld van het kind is het uitgangspunt van ons onderwijs. Als school zorgen we voor een leerklimaat waarin kinderen worden uitgedaagd hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. We hebben vetrouwen in kinderen en hun mogelijkheden. Het onderwijs is vernieuwend, creatief, ondernemend, positief en sociaal.

Ondertekening E-Deal Freinetschool Delft 

 e_deal_delftse_scholen_300dpi_0072.jpg

Woensdag 10 februari, heeft de Freinetschool Delft samen met 9 andere Delftse basisscholen en de gemeente de E-Deal ‘Verduurzaming in het Onderwijs’ getekend.  Met het ondertekenen van deze E-Deal maken de scholen met de gemeente afspraken over besparingsmaatregelen, bewustwording en duurzame opwekking van energie. Wethouder Stephan Brandligt heeft een gastles over duurzaamheid aan de Goudsbloemen gegeven en startte daarmee de E-Deal. 

Onze school was de eerste school die actief met duurzaamheid bezig was, vandaar de keuze om de ondertekening bij ons op school te laten plaatsvinden.  

Het doel van de E-Deal is om verduurzamingsmaatregelen op scholen te treffen en bewustwording bij leerlingen, ouders en docenten te creëren.  

Scholen hebben stappen benoemd die het beste passen bij hun schoolgemeenschap van leerlingen, docenten, ouders en buurt. En daarbij geldt: alle stappen en doelstellingen zijn zinnig en waardevol – klein of groot, snel of langzaam, binnen of buiten. Bijvoorbeeld onderhouds- en isolatie verbeterende maatregelen, zonnepanelen maar ook duurzaamheidseducatie in samenwerking met ouders. Belangrijk onderdeel van de afspraken is dat de scholen onderling de resultaten uitwisselen zodat ook zij van elkaar kunnen leren.  

Met het sluiten van E-Deals maakt de gemeente met lokale partners concrete afspraken die bijdragen aan de ambitie Delft Energieneutraal 2050. Voor meer energiebesparende maatregelen: www.Delftwordtgroen.nl

 

schoolgids

Lees hier de uitgebreide informatie over onze school.

E-mail Freidag (nieuwsbrief)

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief.

Freidag archief

Bekijk alle eerder verzonden nieuwsbrieven.

Ga naar het archief

Handige links

Voor “nieuwe” ouders:


Voor ouders: