Aanmelden nieuwe leerlingen

De Freinetschool Delft heet nieuwe leerlingen graag van harte welkom! 

Wij zijn een openbare basisschool met een Freinet onderwijsconcept. Op onze school zijn alle kinderen welkom zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. De komst van nieuwe leerlingen  op de Freinetschool verloopt volgens een aantal stappen die binnen het aannamebeleid omschreven staan. Indien u, na het gesprek met de schoolleiding, besluit uw kind aan te melden, kunt u een aanmeldformulier aanvragen via administratie@freinetschooldelft.nl. U ontvangt dan naast het aanmeldformulier informatie over de stappen die volgen op de aanmelding. Wij hopen dat uw kind(eren) een fijne tijd tegemoet gaat op onze school!