schoolorganisatie

De schoolleiding bestaat uit

Intergraal Schoolleider René van Engelen

 

De dagelijkse leiding ligt bij de adjunct-directeuren.

Locaties Binnentuin en Hugo de Groot: Anne Marie Smulders
Locaties Libel en Margriet: Judith Fransen

 

 

Kaderteam

Het kaderteam wordt gevormd door de Schoolleiding, IB'ers, opleidingscoach, Freinetspecialist en Managementassistent

 

Specialismen

 • Dyslexie
 • Intern begeleiders
 • Leescoördinator
 • Freinet specialist
 • Cultuurcoördinator
 • vakdocent gym
 • Opleidingscoach
 • Orthopedagoog
 • Atelierpedagoog & Cultuurcoördinator
 • Taal- & Spellingscoördinator
 • Gedragpedagoog
 • Muziekdocent
 • Orthopedagoog & Integratief Kindertherapeut
 • Hoogbegaafdheids- & Rekenspecialist 

 

 

Locatie Margriet heeft 4 groepen: 

1/2, 3/4

Locatie Hugo heeft 8 groepen:  5/6, 7/8
Locatie Libel heeft 6 groepen: 1/2, 3/4, 5/6
Locatie Binnentuin heeft 3 groepen: 1/2, 5/6, 7/8