VERLOF AANVRAGEN

VERLOF AANVRAGEN

Verlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de schoolleiding. Wanneer het om maximaal tien schooldagen gaat, beslist de schoolleiding. Wanneer er verlof voor meer dan tien schooldagen wordt aangevraagd, dan beslist de leerplichtambtenaar van de woonplaats van het kind.

Alleen in bijzondere gevallen kan voor een leerplichtig kind verlof worden verleend buiten de normale schoolvakanties.

Een ingevuld en ondertekend verlofformulier kunt u mailen naar

 

administratie@freinetschooldelft.nl

 

Leerplicht

Als een kind 4 jaar is, mag het naar school. Met 5 jaar is een kind leerplichting.
In de jaren dat uw kind leerplichtig is, moeten ouders/ verzorgers er voor zorgen dat het kind naar school gaat en alle lessen volgt. 

De school is verplicht de (ongeoorloofde) afwezigheid van leerlingen bij te houden. Is een leerling meer dan 3 dagen ongeoorloofd afwezig dan moet de school dit de leerplichtambtenaar melden.