Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad; daar denk je mee en beslis je mee!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

De medezeggenschapsraad, ook wel afgekort met MR, is een raad bestaande uit leerkrachten en ouders. Namens de ouders en leerkrachten volgt de MR het reilen en zeilen van de school. De MR denkt mee en beslist mee over de organisatie van de school en het onderwijs.


Waarom is er een MR?

De overheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen mee kunnen praten over ingrijpende beslissingen. Daarom moeten alle scholen een medezeggenschapsraad hebben. Een goed draaiende school zonder goede medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de MR van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school.


Wat doet de MR?

De MR overlegt maandelijks met de directeur over het beleid van de school en hoe dat uitpakt in de praktijk. Denk daarbij aan de besteding van geld, aandachtspunten uit het schoolplan en het formatieplan. Besluiten die de directie wil nemen op deze gebieden worden voorgelegd aan de MR. Op haar beurt heeft de MR het recht advies te geven aan de directie: gevraagd en ongevraagd. De MR oefent invloed uit op het beleid door middel van het recht op instemming, informatie en advies (oftewel: toestemming geven, doorvragen en adviseren).


Waarmee houdt de MR zich bezig?

De MR houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals:

  • zaken die te maken hebben met het onderwijs(klimaat), wat bepalend is voor de ontwikkeling van onze kinderen;
  • het werkklimaat voor leerkrachten;
  • beleid(splannen);
  • inzet van middelen en capaciteiten, zoals   de groepsindeling, het formatieplan van  leerkrachten, de begroting en het zorgplan.