Stichting Freinet Ouders Delft

WAT DOEN WE?

Op de Freinetschool Delft wordt elk jaar een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders gevraagd. Hiervan worden de jaarlijkse activiteiten op/vanuit school gefinancierd:

 • de sportdag
 • de Sinterklaas- en Kerstviering
 • het Paasontbijt
 • het zomerfeest
 • de schoolreis voor groep 7/8
 • het afscheid van groep 8

Daarnaast is er een deel van het budget gereserveerd voor de financiering van eenmalige uitgaven en ‘extraatjes’ op het gebied van Cultuur, Techniek en Natuur.

 • Klassenbudget (per klas te besteden budget aan thema-uitjes, materiaal voor in de klas etc.),
 • Kunst (schrijver in de klas, museum lessen etc.),
 • Cultuur (dansles, verkleedkisten etc.),
 • Natuur en natuur-educatie (het groene schoolplein etc.),
 • Techniek (technieklokaal, ICT onderwijsaanvullingen etc.),
 • diverse activiteiten op de verschillende vestigingen van de Freinetschool.

Deze activiteiten worden niet betaald uit het schoolbudget en zijn alleen mogelijk door een vrijwillige bijdrage, de ouderbijdrage. Naast activiteiten worden financiële middelen ingezet voor extra middelen waar alle leerlingen van profiteren (bijv. voorzieningen voor toneelspel, kleding voor 5 december etc.).

In overleg met docenten en schoolleiding wordt door de Stichting Freinet Ouders Delft jaarlijks een begroting opgesteld. Aan het begin van ieder schooljaar (september) wordt een oproep verstuurd aan alle ouders om een vrijwillige bijdrage te storten. Het richtbedrag voor deze bijdrage is bepaald aan de hand van de begroting. Er komen steeds meer leuke activiteiten bij, zoals dit jaar Techniek-toernooi en Kangoeroewedstrijd. Het richtbedrag is vastgesteld op € 65 per kind per schooljaar. Maar een ander bedrag is ook welkom: hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer leuke activiteiten we kunnen betalen voor de kinderen op school.

De Stichting Freinet Ouders Delft  heeft het financieel beheer van de bijeengebrachte gelden en verzorgt de bekostiging van “binnenschoolse” activiteiten die veelal door een leerkracht of een andere commissie worden georganiseerd. Daarnaast is de stichting beschikbaar voor het helpen bij / opzetten van eventuele sponsoracties / culturele acties waarbij voor een specifiek doel additioneel geld kan worden ingezameld. Per keer wordt dan bekeken welke ouders en/of docenten deze activiteit verder organiseren. Heeft u een goed idee? Voor vragen of ideeën kunt u mailen met  freinetouders@freinetschooldelft.nl.